Fons van Laar - schilderijen en keramiek


Fons van Laar vindt zijn onderwerp merendeels buiten de westerse samenleving. Zijn voorkeur gaat uit naar India. Hij is er zelf nooit geweest, maar laat zich inspireren door afbeeldingen uit magazines, films, muziek en de kunstgeschiedenis. Hij concentreert zich in zijn werk op zaken die buiten de technologische verworvenheden van onze tijd liggen. Elementen die reeds eeuwen bepalend zjn voor de Indiase cultuur hebben zijn aandacht. Kleurrijk en met pasteus tegen elkaar gezette verftoetsen, schildert hij zijn impressies van het leven aan de rivier de Ganges .In deze tentoonstelling zijn de schilderijen op een speciale grondering geschilderd op basis van rivierklei en zand. Deze grondering, kwartsgrond genoemd, werd in Nederland uitsluitend door Rembrandt gebruikt.Hij paste deze voor het eerst toe in de 'Nachtwacht'. Verfpropjes blijken mensen. Glacerende verflagen over de 'rivierklei', maken het geheel tot een schilderkunstige 'Passage to India'.