agenda

vorige tentoonstelling
Willem Goedegebuure

Goedegebuure(1953) heeft zich voor deze nieuwe serie werken laten leiden door foto’s uit de krant, registraties van gebeurtenissen van uiteenlopende aard, die op diverse plekken in de wereld hebben plaatsgevonden: politici die elkaar ontmoeten, aanleg van de HSL, vertier in Moskou, etc.
Het zijn gekaderde fragmenten die Goedegebuure transporteert binnen de maten van zijn klaarstaande doeken. Hij onderzoekt de foto’s en snijdt af wat hij niet relevant vindt. De punten van het raster worden vervangen door wervelende verfstreken die tot meer abstractie leiden. Flarden van een krantenfoto zijn anonieme schilderijen geworden. Het zijn afbeeldingen van mensen, maar de wijze van schilderen benadrukt evenzeer het materiaal, de verf. Materie en illusie hebben een hartstochtelijke verhouding. Zoals de krantenfoto’s, zijn ook de schilderijen opnamen van een moment. De vluchtige penseelstreek visualiseert de kortstondigheid ervan. Alleen de titels verwijzen nog naar de plaats waar de fotojournalist zich bevond.

foto's Ido Menco