AGENDA / ACTUEEL
 

info

kunstenaars
contact
vorige tentoonstelling

Galerie Lutz
Oude Delft 195 2611 HD Delft

telefoon: 015 - 213 18 49
mobiel: 06 212 82 615

openingstijden:
zaterdag 13 - 17 uur
zondag 14 - 17 uur

Will Lutz
lutz@galerielutz.nl

24 maart tot en met 21 april 2024

Corpora Tronies Cantos

TERRY THOMPSON

Tekeningen

De tentoonstelling wordt zondagmiddag 24 maart om 15:00 uur officieel geopend door Jef Schaeps
conservator Prenten & Tekeningen Universiteitsbibliotheek Leiden.

Opening van 15:00-17:00 uur
Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie onder de titel Corpus

Bij de werken van Terry Thompson staat het lichaam centraal, het Corpus.
Van invloed daarbij zijn de werken van de 16e eeuwse anatoom Vesalius, het begrip Tronies van de 16e en 17e eeuw
en de poëtische vorm van de Cantos(b.v. Cantos van Ezra Pound).
Thomson’s kijk naar het verleden maakt hem wel degelijk bewust van zijn positie in de beeldende kunst en het werk van
grote voorgangers uit de kunstgeschiedenis. Zelf typeert hij dit alsof hij zich bevindt in een mijnenveld van
meesterwerken uit de afgelopen millennia.
Corpus: Hij beschouwt het lichaam in de eerste plaats niet zozeer als object, maar als een instrument voor expressie,
emotie en associatie…’daarin vindt men de taal van het lichaam’, alsdus Thompson. Datzelfde geldt voor Tronies:
geschilderde gezichten en bustes, waarin het niet ging om de realistische weergave van een kop maar om het karakter
ervan, de intelligentie en identiteit. Ook schilderde men Tronies om er zijn of haar vakmanschap mee uit te drukken.
De Cantos van Thompson zijn tekeningen en schilderingen op A4 formaat: onafhankelijk, intuïtief en associatief.

thomson

Tronies serie, gem.techniek op papier, 65 x 70 cm

thomson

'Corpus' serie (Persephone), gem. techniek op papier, 100 x 70 cm.